1. نوشته هایی با برچسب سيمان خاكستري
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان قاین

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان قاین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در تاریخ ۲۲/۲/۹۷  شنبه ساعت ۱۵ با حضور صاحبان ۹۰ درصد از سهامداران برگزار شد.

قالب خبری