1. نوشته هایی با برچسب شركت سيمان خزر
 گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۳۰/۲/۹۶ یکشنبه ساعت ۱۵ با حضور بیش از ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد.

قالب خبری