1. نوشته هایی با برچسب شرکت‌های گروه بهمن
گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵  خدیزل

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن دیزل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید و با تقسیم سود ۶۰ تومانی به کار خود خاتمه داد.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید