1. نوشته هایی با برچسب شرکت آ س پ
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ

مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ شرکت آ.س.پ صبح روز جاری با حضور بیش از ۸۹ درصد سهامداران برگزار شد

آ س پ خدمات نفت،گاز،پتروشیمی،صنعت و معدن ارائه می کند

شرکت آ س پ درصدد افزودن برخی موضوعات اصلی و فرعی به موضوع فعالیت شرکت می باشد. به همین منظور نیز مجمع عمومی فوق العاده در روز ۲۵ مرداد ماه برگزار خواهد کرد.

قالب خبری