1. نوشته هایی با برچسب شرکت ایرالکو
فروش بلوک مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد در ایرالکو حسابرسی شود

واگذاری شرکت ایرالکو به یکی از سهامداران عمده این شرکت انتقادات بسیاری را از سوی فعالان این حوزه و البته تعدادی از نمایندگان مجلس به وجود آورده است

قالب خبری