1. نوشته هایی با برچسب شرکت بارز کردستان
گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵  گروه صنعتی بارز (پکرمان)

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی بارز برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ در محل هتل ارم برگزار گردید.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید