1. نوشته هایی با برچسب شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
تیم جدید مدیریتی رتکو از جدی شدن چند قرارداد مهم و سودآور خبر داد

با توجه به تغییر مدیریتی در تابستان سال ۹۶از همان شروع فعالیت با برنامه و  استراتژی تا کنون برنامه های شرکت اعلام شد.

قالب خبری