1. نوشته هایی با برچسب شرکت بورس اوراق بهادار
آثار کم‌رنگ تحریم‌ها بر سودآوری شرکت‌های بورسی
ورود یک ابزار مالی جدید در آذرماه

نقش صندوق توسعه بازارسرمایه،رمز و راز ماندگاری صاحبان سرمایه،تحریم‌ها و آثار آن بر سودآوری شرکت‌ها و ورود یک ابزار جدید مالی از جمله موضوعات مطرح شده توسط علی صحرایی، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در این گفتگو است.

اختلاف دیدگاه با سهامداران عمده علت تاخیر در ورود شرکت‌ها به بورس

معاون عرضه و پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار می گوید گاهی اختلاف نظر بورس و سهامداران عمده سبب می شود که ورود شرکت ها به بورس با تاخیر مواجه شود.

کالاهای وارداتی از بورس کالا عرضه شوند
قاچاق و فرار از مالیات تهدیدی برای بورس

مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار گفت: اگر بتوانیم توزیع کالاهای وارداتی را هم به بورس کالا بیاوریم، می‌توانیم به توازن در عرضه کمک کنیم.

قالب خبری