1. نوشته هایی با برچسب شرکت توليد برق ماهتاب كهنوج
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه بکهنوج

شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج در مجمع عمومی عادی سالانه به ازای هرسهم ۱۳۰تومان سود تقسیم کرد.

قالب خبری