1. نوشته هایی با برچسب شرکت داروسازی اکسیر
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دلر

شرکت داروسازی اکسیر در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۴۶تومان سود توزیع کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۵ شرکت داروسازی اکسیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ در محل موسسه مطالعات و بهره‌وری منابع انسانی برگزار گردید

قالب خبری