1. نوشته هایی با برچسب شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه کاشی الوند

مجمع عمومی عادی سالانه کلوند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ با حضور ۹۰.۲۵ درصدی سهامداران در محل مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد

گزارش مجمع عمومی فوق العاده صنایع خاک چینی ایران

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع خاک چینی ایران در روز سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۰در ساختمان شرکت سرمایه گذاری صدر تامین برگزار گردید.

قالب خبری