1. نوشته هایی با برچسب شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
عدم کسب سود و زیان وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ از بابت واگذاری تعدادی سهم بورسی هیچ سود و زیانی کسب نکرد.

اختصاص ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره شش ماهه نخست سال مالی ۹۵ مبلغ ۷ هزار و ۷۴۵ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال سود واگذاری های”وصندوق”

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال سود واگذاری های”وصندوق”

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید