1. نوشته هایی با برچسب شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
اختصاص ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره شش ماهه نخست سال مالی ۹۵ مبلغ ۷ هزار و ۷۴۵ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال سود واگذاری های”وصندوق”

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال سود واگذاری های”وصندوق”

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید