1. نوشته هایی با برچسب شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
دلیل صف خرید و معاملات پرحجم وصندوق در بورس اعلام شد

این روزها افزایش قیمت اغلب سهام شرکت ها در بازار سرمایه منجر به رشد دارائی های شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های چند رشته ای شده  است

آخرین صورت وضعیت پرتفوی وصندوق اعلام شد

بهای تمام شده سهام بورسی «وصندوق» در دوره یک ماهه ۱۲۴ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال افزایش یافت و به رقم ۱۵ هزار و ۸۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال رسید.

عدم کسب سود و زیان وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ از بابت واگذاری تعدادی سهم بورسی هیچ سود و زیانی کسب نکرد.

اختصاص ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره شش ماهه نخست سال مالی ۹۵ مبلغ ۷ هزار و ۷۴۵ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس ۲۸۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال سود واگذاری های”وصندوق”

شناسایی ۳ هزار میلیارد ریال سود واگذاری های”وصندوق”

قالب خبری