1. نوشته هایی با برچسب شرکت سیمان خوزستان
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سخوز

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خوزستان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۶/۳/۹۷ با حضور ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد.

سخوز به زودی افزایش سرمایه می دهد

شرکت سیمان خوزستان قصد دارد در ۲تا۳ماه آینده سرمایه خود را افزایش دهد.

افزایش ۵۴ درصدی عملکرد سال ۹۶ سخوز

شرکت سیمان خوزستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ مبلغ ۴۲۱ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد

قالب خبری