1. نوشته هایی با برچسب شرکت صنایع ریخته گری ایران
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه خریخت

برنامه افزایش نرخ در دستور کار است افزایش سرمایه از محل تجددید ارزیابی دارایی ها، شاید وقتی دیگر! شرکت صنایع ریخته گری در مجمع امروز خود به دلیل زیان سودی تقسیم نکرد 

قالب خبری