1. نوشته هایی با برچسب شرکت صنعتی کیمیدارو
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دکیمی

راه‌اندازی خط تولید جدید قطره کیمیدارو که از یک شرکت انگلیسی خریداری شد، در حال ترخیص از گمرک است. «دکیمی» البته در مجمع سالانه از مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی برای حداقل ۲۰ دارو  خبر داد.

قالب خبری