1. نوشته هایی با برچسب شرکت عايق‌های الکتريکی پارس
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «بعایق»

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت عایق‌های الکتریکی پارس، صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

قالب خبری