1. نوشته هایی با برچسب شرکت فولاد هرمزگان
برنامه های هرمز برای تولید محصولات خاص و تحقق سوددهی

ارزانی درباره پیش بینی سود ۸۲ ریالی هر سهم سال جاری “هرمز” نیز گفت: به طور قطع در سال جاری نه تنها ضرر نخواهیم کرد بلکه شاهد سود دهی خواهیم بود

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید