1. نوشته هایی با برچسب شرکت قند مرودشت
شفاف سازی قند مرودشت درباره نرخ جدید شکر منتشر شد

مدیر عامل قند مرودشت در نامه ای خطاب به رییس اداره نظارت بر شرکت های بورسی در خصوص تغییرات با اهمیت ناشی از تصویب نرخ یارانه اعلام شده و سایر تغییرات مواردی را تشریح کرد.

دلایل تغییرات اطلاعات بودجه سال آتی قمرو

شرکت قند مرودشت به ابهامات سازمان بورس در خصوص بودجه سال مالی تیرماه ۹۷ پاسخ داد.

قالب خبری