1. نوشته هایی با برچسب شرکت قند هگمتان
تاثیر تک نرخی شدن دلار بر صنعت قند و شکر چیست؟
مدیر مالی شرکت قند هگمتان پاسخ می دهد:

صنعت قند و شکر در ۳ روز کاری اخیر روزهای صعودی را پشت سر گذاشته اند .

خرید تضمینی شکر و پرداخت جایزه به چغندرکاران چه تاثیری بر شرکت های قندی دارد
مدیر مالی «قهکمت» ،مدیر مالی توسعه صنایع بهشهر زرین و مدیر کشاورزی «قچار» پاسخ می دهند :

مرحله‌ی اول خرید بخشی از شکر سفید تولیدی کارخانجات قند چغندری در کشور از ابتدای هفته جاری آغاز شده است

تاثیر ممنوع کردن واردات شکر بر نمادهای گروه قندی
مدیر مالی شرکت قند هگمتان و مدیر مالی شرکت شهد پاسخ می دهند

به منظور تنظیم بازار شکر، هر ساله جدول سهمیه بندی واردات شکر تهیه و با توجه به برآورد میزان تولید شکر در کشور، میزان واردات تعیین می گردد.

قالب خبری