1. نوشته هایی با برچسب شرکت همکاران سیستم
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه همکاران سیستم

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم دیروز برگزار شد و ۴۵ تومان سود نقدی تقسیم کرد

نگاهی به صورت های مالی ۹ ماهه سیستم

شرکت همکاران سیستم در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۶ مبلغ ۴۶۰ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳درصد افزایش داشت.

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل همکاران سیستم درخصوص افزایش سرمایه، فروش ساختمان قدیمی و …

شرکت همکاران سیستم در سال ۹۵ از فرابورس به بورس منتقل شد. توسعه سبد محصول از جمله برنامه های شرکت محسوب می شود.

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ شرکت همکاران سیستم

مجمع عمومی عادی سالیانه سیستم در تاریخ هشتم خرداد ماه با حضور ۵۷/۹۱ درصد سهامداران برگزار شد. این مجمع با تقسیم سود ۳۰تومانی به کار خود پایان داد.

قالب خبری