1. نوشته هایی با برچسب شرکت واگن پارس اراک
۱۰ واگن باری لبه بلند در اراک تولید شد

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: ۱۰ واگن باری لبه بلند چهار محوره مخصوص حمل مواد معدنی در این شرکت تولید و به ناوگان ریلی کشور پیوست.

۸۰۱ واگن ساخت واگن پارس در دولت تدبیر و امید به ناوگان ریلی پیوست

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: ۸۰۱ دستگاه واگن باری ساخت این شرکت در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به ناوگان ریلی کشور پیوست.

قالب خبری