1. نوشته هایی با برچسب شرکت پاکشو
تفاهم نامه همکاری افق کوروش و پاکشو به امضاء رسید

تفاهم نامه همکاری فروشگاه های همواره تخفیف افق کوروش و پاکشو با هدف گسترش و تعمیق همکاری های اقتصادی در جهت حمایت از تولید داخلی به امضای مدیران عامل دو شرکت رسید.

قالب خبری