1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروشیمی خارگ
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شخارک

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارگ در مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ با حضور ۷۷٫۸۲ درصد سهامداران رسمیت یافت.

قالب خبری