1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروشیمی زاگرس
دلایل روند کاهشی پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی زاگرس در دوماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ مبلغ فروش را ۶،۰۹۸ میلیارد ریال گزارش کرده است.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۷۴۰تومان سود توزیع کرد.

سود خیره کننده یک پتروشیمی و دلایل افزایش سودآوری آن

شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶ مبلغ ۴هزار  و ۶۹۷ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال  قبل ۱۰۸درصد افزایش داشت.

تبعات وقوع یک حادثه بر وضعیت سودآوری مبین

لوله GRP پتروشیمی مبین مربوط به ارسال آب خنک کننده مدار باز به فاز یک پتروشیمی زاگرس دچار پارگی شد و در پی آن در مسیر سرویس رسانی شرکت پتروشیمی مبین به پتروشیمی زاگرس اختلالی بوجود آمد.

قالب خبری