1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروشیمی زنجان
آغاز مرحله دوم افزایش ۲ برابری سرمایه پتروشیمی زنجان

سرمایه شرکت از زمان تاسیس تا تیر ۹۵، ۵۶۰ میلیارد ریال بود که تا پایان سال به یک  هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال رسید و هم اکنون باید به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد

عرضه بلوک ۳۱.۷ درصدی زنجان

روز شنبه ۲۴ تیر بیش از ۵۲۹ میلیون و ۱۰۷ هزار سهم این شرکت قبل از بهره برداری، توسط کارگزاری مهرآفرین به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ تومان و معادل کمتر از ۵۳ میلیارد تومان، بطور یکجا و نقد روانه میز فروش می شود.

قالب خبری