1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروشیمی شازند
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شاراک

شرکت پتروشیمی شازند در مجمع عمومی عادی سالانه خود به اتفاق سهامداران به تقسیم سود ۶۰تومانی برای هرسهم را دادند.

افزایش ۲۰ درصدی فروش شرکت پتروشیمی شازند

فروش شرکت پتروشیمی شازند در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

شرکت پتروشیمی شازند سود خالص را افزایش داد

شرکت پتروشیمی شازند در دوره ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ مبلغ ۲۷۷ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل ۱۰ درصد افزایش داشت.

پوشش ۵۲ درصدی پیش بینی های پتروشیمی اراک

شرکت پتروشیمی شازند در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ مبلغ ۲۷۷ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به ۵۲ درصد از پیش بینی هایش رسید.

پوشش ۲۵ درصدی سود شاراک در سه ماهه  اول سال ۹۶

شاراک که اولین بودجه سال مالی ۹۶ را با فرض اعمال افزایش سرمایه ۶۰ درصدی و با سرمایه جدید هشت هزار و ۶۴ میلیارد ریالی تدوین کرده، برآورد سود ۵۰۱ ریالی را در گزارش مذکور لحاظ کرده است

قالب خبری