1. نوشته هایی با برچسب شرکت پتروشیمی فجر
پتروشیمی فجر به ۴۷ درصد پیش بینی هایش رسید

پتروشیمی فجر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه منتهی به ۲۹  اسفند ماه ۹۶ را با سرمایه معادل شش هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال منتشر کرد.

بفجر تعدیل منفی داد|شیراز زیان ساخت
با انتشار گزارش های عملکرد 6 ماهه نخست امسال؛

شرکت پتروشیمی فجر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ را براساس عملکرد حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه با ۱۱ درصد تعدیل منفی راهی بازار سهام  کرد

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ شرکت پتروشیمی فجر

مجمع شرکت پتروشیمی فجر در تاریخ ۲۹خرداد ماه ۱۳۹۶ در ساعت ۱۰:۱۵ با حضور ۹۶ درصد سهامداران تشکیل گردید و با توجه به سود واقعی هر سهم به مبلغ ۹۸۵ ریال، سودی برابر با ۷۵۰ریال به ازا هر سهم تقسیم نمود

قالب خبری