1. نوشته هایی با برچسب شرکت کارتن ایران
تحقق ۳۱۳ ریال سود به ازای هر سهم کارتن ایران

عملکرد سال ۹۶ شرکت کارتن ایران از زیان ۱۳ ریالی در سال ۹۵ به سود ۳۱۳ ریالی رسید .

۴ دلیل چکارن برای نوسان قیمت سهم

شرکت کارتن ایران درباره نوسان قیمت سهام شفاف سازی کرد.

چکارن پیگیر حقوق از دست رفته حق تقدم های حریر

شرکت وابسته حریر بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده اقدام به افزایش سرمایه از ۲۲ میلیارد ریال به ۲۷۰ میلیارد ریال نموده است

برنامه های چکارن برای زمین یافت آباد و فضای خالی کارخانه
مدیرعامل کارتن ایران اعلام کرد؛

نشست خبری امیر کاویان مدیرعامل جدید شرکت کارتن ایران دیروز برگزار شد.

نگاهی بر پیش بینی های “چکارن”

نگاهی بر پیش بینی های “چکارن”

قالب خبری