1. نوشته هایی با برچسب شرکت کربن ایران
سهامداران شکربن و شدوص چقدر از محل فروش شدوص سود می‌کنند؟

شرکت صباتامین به وکالت از سه شرکت کربن ایران، توسعه صنایع شیمایی و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خبر از واگذاری ۶۵ درصد از سهام شرکت دوده صنعتی پارس داد.

نگاهی بر پیش بینی های شش ماهه کربن ایران

شرکت کربن ایران در دوره شش ماهه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۴۳۳ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به ۶۶ درصد از پیش بینی هایش رسید.

پیش بینی ها در شرکت کربن ایران از افزایش فروش خبر میدهد

شرکت کربن ایران در گزارش سه ماهه دوم رشد فروش شرکت را منتشر کرده است.

شکربن ۴۲۲ ریال از پیش بینی ها را محقق کرد |دلایل تغییر در سود اعلام شد

“شکربن” در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور امسال ۴۲۲ ریال سود پس از کسر  مالیات معادل ۶۵ درصد پیش بینی ها را شناسایی کرد.

نگاهی بر عملکرد سه ماهه شرکت کربن ایران

شرکت کربن ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی ۹۶ مبلغ ۷۵ ریال سود به  ازای هر سهم اختصاص داد و به ۱۷ درصد از پیش بینی هایش رسید

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ شرکت کربن ایران

مجمع شرکت کربن ایران در هجدهم خرداد ماه با حضور ۵۷ درصدی سهامداران کار خود را آغاز و در نهایت با عدم تقسیم سود به پایان رسید. با توجه به زیان حاصل شده در شرکتهای زیر مجموعه و زیان شناسایی شده در سال ۱۳۹۵ توسط گروه، کربن ایران نتوانست سودی را از محل سود هر سهم خود تقسیم نماید.

قالب خبری