1. نوشته هایی با برچسب شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
“وساپا” برای سال ۹۶ سود نقدی تقسیم نکرد

میزان بدهی های تلفیقی سال مالی ۹۶ این شرکت معادل ۳۵ هزار و ۱۷۹ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال اعلام شده که در مقایسه با سال مالی ۹۵ معادل ۶۵ درصد کاهش نشان می دهد.

سیاست اصلی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا مدیریت پرتفوی بورسی است

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا گفت: سیاست اصلی این شرکت در سال ۱۳۹۷ مدیریت پرتفوی بورسی شرکت و اصلاح ساختار آن است.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا  شفاف سازی کرد

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در خصوص آخرین وضعیت شرکت گروه شفاف‌سازی کرد

وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریهای  وساپا

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۹۶ تنها خریدار سهام  چند شرکت بورسی بود و سهام هیچ شرکتی را واگذار نکرد.

قالب خبری