1. نوشته هایی با برچسب شفادارو
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دکیمی

راه‌اندازی خط تولید جدید قطره کیمیدارو که از یک شرکت انگلیسی خریداری شد، در حال ترخیص از گمرک است. «دکیمی» البته در مجمع سالانه از مجوز افزایش قیمت ۹ درصدی برای حداقل ۲۰ دارو  خبر داد.

اجازه نمی‌دهیم سهم ریزش کند|حمایت از شفا تا پایان سال

شفادارو (شفا) هفتمین عرضه اولیه بورس تهران در سال ۱۳۹۶ بود که هفته گذشته و در قیمت ۴۱۵ تومان انجام شد

قالب خبری