1. نوشته هایی با برچسب شکر سفید
سال ۹۶، سال خوش یمن برای قند و شکری ها

قند و شکری ها به عنوان پربازده ترین صنعت بورسی از ابتدای سال تاکنون ۵۶ درصد رشد داشته اند. در همین زمینه خبرها حاکی از افزایش میزان تولید شکر تا مرز خودکفایی است

خرید تضمینی شکر و پرداخت جایزه به چغندرکاران چه تاثیری بر شرکت های قندی دارد
مدیر مالی «قهکمت» ،مدیر مالی توسعه صنایع بهشهر زرین و مدیر کشاورزی «قچار» پاسخ می دهند :

مرحله‌ی اول خرید بخشی از شکر سفید تولیدی کارخانجات قند چغندری در کشور از ابتدای هفته جاری آغاز شده است

خرید۵۰ هزار تن شکر سفید از کارخانجات قند چغندری

شرکت بازرگانی دولتی ایران مرحله‌ی اول خرید بخشی از شکر سفید تولیدی کارخانجات قند چغندری در کشور را از ابتدای هفته جاری آغاز کرد.

تالار صادراتی بورس کالا میزبان عرضه ۲۴ هزار تن آرد گندم

تالار صادراتی بورس کالا میزبان عرضه ۲۴ هزار تن آرد گندم

قالب خبری