1. نوشته هایی با برچسب صرافی ملی
قیمت دلار در صرافی ملی افزایش یافت| نرخ الان: ۱۱۶۰۰ تومان

قیمت دلار در صرافی های بانکی با ۳۰۰ تومان افزایش نسبت به روز قبل به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۱۷| دلار ۱۰۷۰۰ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با ۱۵۵ تومان افزایش نسبت به دیروز، ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۱۶| دلار ۱۰۵۴۵ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با ۵۰ تومان کاهش نسبت به دیروز، ۱۰ هزار و ۵۴۵ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۱۲| دلار ثابت ماند

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها بدون تغییر قیمت نسبت به آخرین قیمت‌های دیروز، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۱۱| دلار ۱۰۰ تومان ارزان شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت نسبت به صبح دیروز ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۱۰| دلار ۱۰۸۰۰ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها با ۲۰۰ تومان افزایش نسبت به صبح دیروز ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت دلار در صرافی ملی ۲۰۰ تومان زیاد شد| نرخ الان: ۱۰۸۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش دلار و یورو نسبت به صبح در صرافی های بانکی افزایش یافته است و هم اکنون دلار در این صرافی ها با قیمت ۱۰۸۰۰ تومان فروخته می شود.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۰۸| دلار ۱۰۵۰۰ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ها ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۰/۰۵| دلار ۱۰۹۰۰ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌های دولتی با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به دیروز ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

قیمت دلار در صرافی ملی ۱۰۵ تومان زیاد شد| نرخ الان: ۱۰۵۰۰ تومان

صرافی های دولتی نرخ فروش دلار و یورو را نسبت به صبح امروز مجدداً افزایش دادند.

قالب خبری