1. نوشته هایی با برچسب صرافی های غیرمجاز
صرافی‌های غیرمجاز لیدر فعال بازار ارز | دلار ده نرخی شد!

نرخ رسمی در بودجه ۳۳۰۰تومان،مبادله‌ای ۳۷۵۳ تومان، رسمی موزون سنا ۴۴۹۵ تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها ۴۷۸۵تومان و فروش رسمی صراف به مردم ۴۸۰۰تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

ردپای صرافی های غیرمجاز در نوسان بازار ارز

اگرچه نرخ دلار چند ماهی است نوسانی هیجانی را تجربه می‌کند، اما ردپای ۴۲۷ صرافی غیرمجاز را در آن نمی‌توان نادیده گرفت؛ به خصوص اینکه بخشی از دلارهای توزیعی دولت به جیب آنها می‎‌رود.

قالب خبری