1. نوشته هایی با برچسب صنایع کاغذ پارس
توضیحات کوتاه مدیر عامل چکاپا در خصوص وضعیت سودآوری

مدیر عامل گروه صنایع کاغذ پارس به اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمایه رساند که اتفاق با اهمیت اثرگذاری بر روند سودآوری شرکت رخ نداده و همچنان سود برآوردی ۳۲۹ ریالی برای سال مالی ۹۶ بدون تغییر باقی مانده است.

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرمالی چکاپا در خصوص وضعیت شرکت در گزارش شش ماهه دوم

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرمالی چکاپا در خصوص وضعیت شرکت در گزارش شش ماهه دوم

قالب خبری