1. نوشته هایی با برچسب عملکرد وتجارت
عملکرد مثبت «وتجارت» در یک هفته گذشته

وتجارت امروز با صف فروش مواجه شد که حقوقی این سهام با حمایت خود صف فروش را جمع کرده و افت ۵ درصدی را به ۱ درصد رساند.

قالب خبری