1. نوشته هایی با برچسب غپينو
تحقق سود ٣۵٨ ریالی «غپینو» برای هر سهم

شرکت صنعتی پارس مینو در صورت های مالی ۱۲ماهه خود از سود ۳۵۸ریالی برای هرسهم خبر داد.

قالب خبری