1. نوشته هایی با برچسب فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان
برنامه های هرمز برای تولید محصولات خاص و تحقق سوددهی

ارزانی درباره پیش بینی سود ۸۲ ریالی هر سهم سال جاری “هرمز” نیز گفت: به طور قطع در سال جاری نه تنها ضرر نخواهیم کرد بلکه شاهد سود دهی خواهیم بود

فولاد هرمزگان را به سودآوری خواهیم رساند
مدیرعامل هرمز خبر داد

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به صادراتی بودن محصول این شرکت بیان کرد: باید بازار برای صادرات وجود داشته باشد.

قالب خبری