1. نوشته هایی با برچسب قطعه‌سازی
قطعه‌سازی سر فصل مذاکرات خودروسازان

در پنجمین همایش بین المللی خودرو دیگر نباید به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران بسنده کنیم و حالا دیگر وقت بهره برداری از مذاکرات گذشته برای ورود به دنیای جدید خودروسازی فرا رسیده است.

اعلام وضعیت قرمز برای کارخانه‌های قطعه‌سازی

هشدارهای لازم را به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت نیز داده‌ایم که اگر روند کنونی ادامه داشته باشد بایستی انتظار ورشکسته شدن کارخانجات قطعه سازی را داشته باشند.

انجمن‌های قطعه‌سازی آلمان و فرانسه در راه ایران

روسای انجمن‌های قطعه‌سازی آلمان، فرانسه و ترکیه در همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران حضور خواهند یافت.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید