1. نوشته هایی با برچسب قیمت اجاره‌بهای مسکن
دلیل افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن چیست؟

یک کارشناس بازار مسکن گفت: رشد اخیر قیمت مسکن کاملا حبابی است و هیچ دلیل  منطقی برای آن وجود ندارد و بخش قابل توجهی از خریداران مسکن را سوداگران تشکیل می‌دهند.

قالب خبری