1. نوشته هایی با برچسب قیمت خرید مسکن
افزایش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران

پورحاجت از افزایش ۲۵ درصدی قیمت مسکن خبر داد و گفت: متاسفانه در ۲ هفته گذشته بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شد.

زمزمه‌های بهبود بازار مسکن به گوش می رسد| رونق بدون گرانی در راه است؟

بعد از ۴ سال رکود در بازار مسکن زمزمه‌های بهبود این بازار به گوش می رسد که به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش قیمتی چندانی در این رونق دیده نمی شود.

قالب خبری