1. نوشته هایی با برچسب قیمت زغال سنگ
تحریم به نفع زغال سنگی ها تمام می شود؟

به طور کلی نیاز ذوب آهن  به زغال سنگ بالاست و در حال  حاضر با توجه به این که دست این شرکت برای واردات باز است تولیدکنندگان تا حدی از خواسته های خود مبنی بر افزایش قیمت زغال سنگ کوتاه می  آیند

شرح حال زغال سنگی ها پس از دریافت مجوز افزایش نرخ

مهدی حسینی در خصوص  آخرین وضعیت صنعت زغال سنگ  گفت: خوشبختانه  در سال جاری وضعیت تولید بسیار مطلوب بوده است و از بودجه عقب نیستیم

قالب خبری