1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومي عادي
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شکربن

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کربن ایران سهامی عام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ روز دوشنبه در محل سالن تلاش با حضور بیش از ۶۰ درصد از سهامداران برگزار گردید.

 گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان خزر برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ در تاریخ ۳۰/۲/۹۶ یکشنبه ساعت ۱۵ با حضور بیش از ۸۲ درصد از سهامداران برگزار شد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی کاسپین‌تامین

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داروسازی کاسپین‌تامین سهامی عام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ روز دوشنبه با حضور ۹۴/۸۸ درصد سهامداران برگزار گردید.

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۵ وبانک

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۹۶ درمحل تالار اندیشه با حضور بیش از ۸۶ درصد سهامداران برگزار شد.

قالب خبری