1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی شاروم
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه «شاروم»

مجمع عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه تامین تقسیم مبلغ ۳۶۵ ریال سود خالص هر سهم و ۲۵۷ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

قالب خبری