1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی شستا
نماد شستا چقدر سود داد؟ | آخرین اخبار از مجمع عمومی شستا

نماد شستا که به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف متوقف شده بود و توقف این نماد بسیار طولانی شده است امروز مجمع عمومی داشت.

قالب خبری