1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی عادی سالیانه
گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ رکیش

مجمع عمومی عادی سالیانه رکیش در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷در مجتمع تلاش برگزار گردید. رکیش در حالی ۵۵۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد که توانست بود ۶۴۵ ریال سود خالص به ازای هر سهم محقق کند.

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ شاراک

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شازند در تاریخ دهم خرداد ماه با حضور ۸۹% درصد سهامداران برگزار شد.

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ شرکت همکاران سیستم

مجمع عمومی عادی سالیانه سیستم در تاریخ هشتم خرداد ماه با حضور ۵۷/۹۱ درصد سهامداران برگزار شد. این مجمع با تقسیم سود ۳۰تومانی به کار خود پایان داد.

گزارش مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۵ فولاد ارفع

مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد ارفع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸در مجتمع تلاش با حضور ۸۹٫۰۹ درصد سهامداران برگزار گردید.

بانک قوامین برای تقسیم سود سال های ۹۳ و ۹۴ مجوز گرفت

بانک قوامین برای تقسیم سود سال های ۹۳ و ۹۴ از اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع فوق العاده دریافت کرد.

امروز در مجمع بورس کالای ایران چه گذشت؟

در مجمع عادی عمومی سالیانه بورس کالای ایران که بابت سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تشکیل شد، سود تقسیمی هر سهم ۱۵ تومان تعیین شد.

خراسان ۱۰۰۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی خراسان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ با حضور ۹۲% سهامداران در دانشگاه خواجه نصیرطوسی برگزار شد.

گزارش جامع برگزاری مجمع عمومی سال مالی ۹۵ شرکت سیمان قائن
مجمع سیمان قائن برگزار شد

گزارش جامع برگزاری مجمع عمومی سال مالی ۹۵ شرکت سیمان قائن

گزارش جامع از برگزاری مجمع عمومی سال مالی ۹۵ سیمان خزر
مجمع سیمان خزر برگزار شد

گزارش جامع از برگزاری مجمع عمومی سال مالی ۹۵ سیمان خزر

گزارش مجمع عمومی سال مالی ۹۵ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

گزارش مجمع عمومی سال مالی ۹۵ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید