1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی عادی
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه  غبشهر

شرکت صنعتی بهشهر در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۲۵۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه قنیشا

شرکت قند نیشابور در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۳۶ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سکرما

شرکت سیمان کرمان در مجمع عمومی عادی سالانه بین سهامداران خود به ازای هرسهم ۳۴۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۲۰۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه وغدیر

شرکت سرمایه گذاری غدیر در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هر سهم ۱۹۰ریال سود تصویب کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه سشمال

شرکت سیمان شمال در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۱۶۵ریال سود اختصاص داد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه ثمسکن

شرکت سرمایه گذاری مسکن در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۵۰ریال سود کنار گذاشت.

بانک شهر ۲۷ اسفند به مجمع می رود

شرکت بانک شهر مجمع عمومی عادی سالیانه خود را روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه ۹۶ برگزار می کند.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گلتاش

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گلتاش (سهامی عام)  با نماد کگل در تاریخ ۶/۱۲/۹۶ روز یکشنبه در محل پژوهشکده صنعت نفت با حضور بیش از ۸۷ درصد صاحبان سهام برگزار گردید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران

تقسیم سود ۵۵۸ ریالی در مجمع شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران با زحمات هیات مدیره به بار نشست

قالب خبری