1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی عادی
گزارش مجمع عمومی عادی سالانه بترانس

شرکت ایران ترانسفو در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۲۵۰ریال سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه حریل

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ریل پرداز سیر امروز برگزار شد و به اعتراضات سهامداران پاسخ داده شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شلعاب

مجمع عمومی عادی سالانه شلعاب برگزار شد و عملکرد سال ۹۶ و برنامه های سال ۹۷ ازجمله مقاصد صادراتی جدید٬ افزایش صادرات و پیش بینی سود حدود دو میلیارد تومانی به اطلاع سهامداران رسید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه چادرملو

مجمع عمومی عادی سالانه چادرملو روز گذشته برگزار شد و عملکرد سال ۹۶ و برنامه‌های سال ۹۷ همچنین پیش‌بینی سود خالص حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی به اطلاع سهامداران رسید.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دسبحا

گروه دارویی سبحان در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۷۵تومان سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه شکربن

شرکت کربن ایران در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۶۴تومان سود تقسیم کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه دلر

شرکت داروسازی اکسیر در مجمع عمومی عادی سالانه برای هرسهم ۴۶تومان سود توزیع کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالانه کنور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در مجمع عمومی عادی سالانه خود برای هرسهم ۱۸تومان سود توزیع کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کی بی سی

مجمع شرکت کی بی سی ۱۲خرداد سال ۹۷ با حضور ۸۷ درصدی سهامداران برگزار شد.

گزارش مجامع عادی سالانه و فوق العاده شرکت صنعتی پارس مینو

مجامع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ و عمومی فوق العاده غپینو در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

قالب خبری