1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی عادی
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه افست

مجمع عادی به طور سالانه شرکت افست با حضور ٧١ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد. 

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سامان

مجمع عادی به طور سالانه بانک سامان عصر دیروز برگزار شد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمان اصفهان روز گذشته با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی تشکیل شد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آ.س.پ

مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ شرکت آ.س.پ صبح روز جاری با حضور بیش از ۸۹ درصد سهامداران برگزار شد

نماد بانک سامان در آستانه بازگشایی قرار گرفت

بانک سامان با اعلام زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام خود در آستانه بازگشایی نماد قرار گرفت.

بانک پاسارگاد هم به مجمع می رود|کنتورسازی با کمک این بانک به تولید نزدیک شد

با توجه به اقداماتی که صورت گرفته بر اساس آخرین اطلاعات تاییدیه های لازم به منظور برگزاری مجمع عادی سالانه بانک پاسارگاد و تصویب صورت های مالی این بانک عملیاتی شده است

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه  قثابت

مجمع عادی سالیانه شرکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در نوبت دوم با حضور سهامداران, اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، نماینده سازمان بورس و بازرس قانونی برگزار شد.

آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی اوره ساز

مقرر شده هیات مدیره زمان برگزاری مجمع آتی را اعلام نماید اما اینکه چرا در فاصله برگزاری دو مجمع نماد همچنان متوقف مانده برای ما نیز بدون جواب است.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مسکن بر  توسعه ای شدن این بانک تاکید کرد.

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران

مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی،  برگزار و صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک تصویب شد.

قالب خبری
از همین حالا در جریان پیش بینی بزرگان بازار باشید