1. نوشته هایی با برچسب مجمع عمومی فوق العاده وپترو
برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده “وپترو”

مجمع‌عمومی فوق‌العاده سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به منظور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس روزگذشته برگزار شد.

قالب خبری