1. نوشته هایی با برچسب مصاحبه بورسی
گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل بارز درخصوص آخرین وضعیت شرکت پس از افتتاح یک طرح توسعه بزرگ

گروه صنعتی بارز بزرگترین شرکت تولید تایر ایران بوده که پس از تایرهای خارجی بیشترین سهم بازار ایران را در دست دارد.

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با عضو هیئت مدیره کماسه درخصوص برنامه های سهامدار عمده جدید شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با عضو هیئت مدیره کماسه درخصوص برنامه های سهامدار عمده جدید شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل شرکت بسته بندی ایران در خصوص وضعیت این شرکت در آینده

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل شرکت بسته بندی ایران در خصوص وضعیت این شرکت در آینده

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با معاون اقتصادی و مالی دزهراوی درخصوص برنامه های آینده این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با معاون اقتصادی و مالی دزهراوی درخصوص برنامه های آینده این شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سیمان مازندران درخصوص وضعیت پیش روی شرکت و صنعت سیمان

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سیمان مازندران درخصوص وضعیت پیش روی شرکت و صنعت سیمان

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل پاکسان درخصوص افزایش نرخ و بودجه سال آینده

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل پاکسان درخصوص افزایش نرخ و بودجه سال آینده

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل خاهن درخصوص برنامه همکاری با سیتروئن

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل خاهن درخصوص برنامه همکاری با سیتروئن

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سیمان هرمزگان درخصوص وضعیت این شرکت در زمینه صادرات سیمان

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل سیمان هرمزگان درخصوص وضعیت این شرکت در زمینه صادرات سیمان

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل بانک ایران زمین درخصوص وضعیت آتی سهام این بانک

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل بانک ایران زمین درخصوص وضعیت آتی سهام این بانک

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل ساینا درخصوص بودجه سال  ۹۶ شرکت

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با مدیرعامل ساینا درخصوص بودجه سال ۹۶ شرکت

قالب خبری