1. نوشته هایی با برچسب ناوگان ریلی
۸۰۱ واگن ساخت واگن پارس در دولت تدبیر و امید به ناوگان ریلی پیوست

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: ۸۰۱ دستگاه واگن باری ساخت این شرکت در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید به ناوگان ریلی کشور پیوست.

قالب خبری